Likwidacja szkód samochodowych

Miałeś stłuczkę?

Rzetelna wycena w obliczu szkody motoryzacyjnej, w obliczu wypadku samochodowego jest bardzo istotnym elementem pozwalającym następnie na określenie wysokości przyznawanego odszkodowania. Wycena szkody na samochodzie, na pojeździe, a więc tym samym czynności mające na celu likwidację szkody samochodowej muszą być prowadzone w oparciu o przepisy prawa, a tym samym nie można tutaj mówić o jakiejkolwiek dobrowolności. Aby móc rzetelnie dokonać wyceny szkody komunikacyjnej, potrzeba jest znajomości przepisów prawa, potrzeba jest bycia certyfikowanym rzeczoznawcą w tejże materii. Nasz podmiot to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie likwidacji szkód samochodowych. W jakim celu prowadzone są działania mające na celu ową likwidację szkód komunikacyjnych? Chodzi oczywiście o możliwość dokonania napraw tychże szkód, w tym mowa jest zarówno o szkodach materialnych jak i tych niematerialnych.

Mowa oczywiście o szkodach powstałych na skutek różnorodnych zdarzeń drogowych. Nasza firma zajmuje się od bardzo wielu lat dokonywaniem likwidacji szkód komunikacyjnych zarówno w naszym kraju jak i poza jego granicami. Prowadzimy rzetelne działania mające na celu wycenę rzeczywistej wartości danego pojazdu, który uległ uszkodzeniu. 

 

Działamy w oparciu o kosztorysy, które oczywiście sami sporządzamy. Działamy na terenie całego kraju i zajmujemy się likwidacją szkód komunikacyjnych związanych z różnego rodzaju pojazdami.

initial image
initial image

Działamy nie tylko w odniesieniu do szkód powstałych na pojazdach, ale także w odniesieniu do innych elementów, które uległy zniszczeniu w wyniku wypadków samochodowych oraz kolizji. Tym samym chodzi o wszelkiego rodzaju zdarzenia drogowe. 

 

Oferujemy naszym klientom bardzo sprawne działania mające na celu jak najszybszą wycenę, a tym samym jak najszybszą finalizację każdej sprawy wymagającej oszacowania strat oraz sporządzenia stosownego kosztorysu. Likwidujemy szkody komunikacyjne sprawnie jak również posiadamy bardzo atrakcyjne ceny naszych usług, na co zwracają uwagę klienci.