Oznakowanie tymczasowe – w trosce o bezpieczeństwo ruchu

Oznakowanie tymczasowe – w trosce o bezpieczeństwo ruchu

Za pomocą oznakowania tymczasowego można zmienić dotychczasowe zasady ruchu.

Aby było ono skuteczne, musi być dobrze widoczne i trwałe.

Kierowcy, ale także inni uczestnicy ruchu drogowego spotykają się z oznakowaniem tymczasowym bardzo często. Aktualnie oznakowanie tymczasowe może mieć różne formy, co wpływa również na jego widoczność i skuteczność. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest oznakowanie tymczasowe?

Oznakowanie tymczasowe to rodzaj oznakowania, które używane jest do zmiany organizacji ruchu poprzez wyznaczenie nowych zasad ruchu na danym obszarze.

Poprzez oznakowanie tymczasowe można zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także przyspieszyć prowadzenie różnych rodzajów prac czy zadbać o ochronę uczestników wydarzeń, z którymi oznakowanie to ma związek.

Do kategorii oznakowania tymczasowego wchodzie wiele różnych typów znaków i dodatkowych elementów, które dobierane są na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Oznakowanie tymczasowe – zastosowanie

Dzisiaj oznakowanie tymczasowe spotykane jest w wielu miejscach, dlatego też ma ono rozległe zastosowanie.

Oznakowanie tymczasowe – w trosce o bezpieczeństwo ruchu

Najczęściej oznakowanie tymczasowe stosowane jest podczas:

• budowy dróg i innych obszarów – także wtedy, gdy część z nich już oddana jest do użytkowania
• prac na drogach – remontów i innych prac wymagających właściwego zabezpieczenia
• wydarzeń – w celu wytyczenia nowych dróg, poprawy bezpieczeństwa
• planów zdjęciowych i filmowych – w celu ograniczenia ruchu
• po wypadkach, kolizjach – by odpowiednio zabezpieczyć obszar

Rodzaje oznakowania tymczasowego

Do kategorii jak oznakowanie tymczasowe wchodzi szeroka gama elementów, które mogą ze sobą współpracować dla uzyskania jeszcze lepszych efektów.

1. Oznakowanie pionowe
Znaki drogowe informujące o prowadzonych pracach, zmianie w organizacji ruchu, przekierowujące ruch.

2. Oznakowanie poziome
Odpowiednio wyrysowane nowe linie kierujące ruchem.

3. Zapory drogowe
Za ich pomocą można zablokować ruch na określonych odcinkach.

4. Tymczasowe słupki drogowe
Dostępne w różnych wariantach, na przykład jako pachołki drogowe czy bariery drogowe, które mogą być także uzupełnione o sygnały świetlne, znaki.

5. Znaki aktywne
Dzięki nim można natychmiast przyciągnąć wzrok, dlatego wykazują one bardzo wysoką skuteczność.

6. Sygnalizacja wahadłowa
Wspomaga oznakowanie tymczasowe poprzez wahadłowe przepuszczanie uczestników ruchu drogowego wtedy, gdy nie można korzystać z dwóch pasów ruchu.

7. Ręczne sterowanie ruchem
W przypadku konieczności zmiany organizacji ruchu stosowane jest także ręczne sterowanie, które może być prowadzone przez Policję, pracowników firmy odpowiedzialnej za oznakowanie tymczasowe, pracowników firmy budowlanej.