Windykacja – koszty i zasady

Windykacja – koszty i zasady

Proces windykacji, czyli odzyskiwania długów może być czasami bardzo długi i problematyczny.

Nie zawsze jest tak, że dłużnik godzi się szybko oddać zadłużenie. W wielu sytuacjach trzeba na to czekać naprawdę długi czas i nie zawsze też istnieje pewność, że uda się odzyskać cały dług. W wielu sytuacjach dłużnicy płacą tylko część swojego zadłużenia, a wtedy pojawia się problem, dlatego że dalszą część zadłużenia można odzyskać już tylko na drodze postępowania sądowego, a i tak nie zawsze jest to możliwe. Windykacja jest prowadzona wedle różnych zasad w zależności od specyfiki konkretnego długu i od potrzeb klienta. Zwykle firmy mają swoje wypracowane zasady, na których się opierają w postępowaniach windykacyjnych i nie są one zmieniane, chyba że sytuacja tego wymaga. Ewentualna zmiana ma zawsze charakter indywidualny.
Windykacja – koszty i zasady

Windykacja – co oznacza dla firmy?

Firma, która chce skorzystać z usług windykatora powinna poinformować windykację o charakterze swojego długu i przekazać fakturę, na podstawie której windykator będzie wnioskował do dłużnika o zwrot długu. Firma windykacyjna przeprowadza z dłużnikami negocjacje. Są one często bardzo twarde, a na celu mają szybkie odzyskanie należności wierzyciela. Czasami negocjacje trwają tygodniami, ale jeśli po tym czasie nie uda się odzyskać należności, to sprawa jest skierowana na drogę postępowania sądowego. To jedyne rozwiązanie, które umożliwia skuteczne odzyskanie należności. Koszt zwykle zależy od wysokości długu. Firmy windykacyjne pobierają procent z konkretnej faktury, na przykład 2 lub 5% wysokości faktury, ale zdarza się też, że więcej. Firma musi tylko opłacić windykatora po wykonanym zleceniu i nie wiąże się to dla niej z żadnymi problemami. Trzeba tylko pamiętać, żeby dobrze wybrać firmę zajmującą się windykacją. Muszą być to profesjonaliści z dużym doświadczeniem, bo tylko taka windykacja jest w stanie skutecznie odzyskać należność przysługującą wierzycielowi.