Dlaczego stosuje się w rolnictwie środki ochrony roślin

Dlaczego stosuje się w rolnictwie środki ochrony roślin

Produkty agrochemii zostały opracowane w celu zwalczania szkodników, chwastów i szkodliwych chorób oraz zwiększania plonów.

Środki ochrony roślin, takie jak insektycydy, fungicydy i herbicydy, pomagają kontrolować obecność niepożądanych owadów, chorób oraz chwastów, które przyczyniają się do zmniejszenia plonów i pogorszenia ich jakości.

Dlaczego stosuje się w rolnictwie środki ochrony roślin

Major 300 SL to herbicyd selektywny do stosowania jesienią i zimą

Środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie i nie tylko obejmują między innymi herbicydy zwalczające chwasty, insektycydy toksyczne dla owadów, fungicydy szkodliwe dla grzybów, grupy organizmów wywołujących choroby roślin i zwierząt. Głównym powodem, dla którego rolnicy i ogrodnicy używają preparatów agrochemicznych, jest uprawa owoców, warzyw lub roślin uprawnych. Różne rodzaje herbicydów zabijają niepotrzebne chwasty, umożliwiając wzrost tylko wybranej roślinie bez konkurowania o pożywienie, słońce i wodę.

W ten sposób zwiększa się wydajność tej samej powierzchni gleby, pozwalając na większe i wysokiej jakości zbiory. Chwasty, które wyglądają podobnie do upraw, mogą zostać pominięte, gdy zostaną usunięte metodami mechanicznymi, ponieważ trudno je rozróżnić. Jednak herbicydy mogą być stosowane w celu zabicia tych chwastów, które mogą wyglądać tak samo, ale różnią się biologicznie, nie powodując żadnych szkód w uprawach. Kiedy stosuje się herbicydy, są one skuteczne przez długi czas i zapobiegają szybkiemu odrastaniu chwastów.

Substancje chemiczne zawarte w herbicydach mogą zapobiegać lub hamować wzrost chwastów. Herbicydy mogą być niezwykle skuteczne nawet w małych dawkach stężenia. Istnieje wiele różnych rodzajów herbicydów i każdy z nich działa inaczej, ale ogólnie sposób ich działania można podzielić na herbicydy systemiczne lub przenoszone oraz herbicydy niesystemiczne lub kontaktowe. Przykładem herbicydu selektywnego o działaniu układowym, który kupimy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, jest major 300 sl. Opryski tym herbicydem można stosować nalistnie na plonach rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, buraka cukrowego jesienią i wiosną.